TTTE COMMUNICATING WITH ENTITIES - PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Komunikace s entitami s Dr. Anthony Mattisem 

11. října 2019, 19-21 hodin, Praha, Česká republika

Komunikace s entitami je jedním ze základních principů v rámci Talk to the Entities® (TTTE®)

Komunikace je tak životně nezbytná pro facilitaci a jednání se světem entit, přesto tolik lidí nevnímá tuto sílu a jednoduchost.

Naučte se neuvěřitelné, jednoduché a praktické nástroje TTTE® pro komunikaci užívající dynamickou TTTE® komunikační stupnici.

PŘEDPOKLADY: žádné

___________________________________________________________________________________________

Communicating With Entities with Dr Anthony Mattis

October 11th, 2019 @ 7pm - 9pm CET Praque, Czech Republic

Communication with entities is one of the three primary principles of Talk to the Entities®.

Communication is so vital for facilitating and dealing with the spirit world yet so many people are completely oblivious to its power and ease.

Learn the incredible, simple and practical TTTE® tools for communication using the dynamic TTTE® Communication Flow Chart!

PREREQUISITES: None

Close

Sign up for the latest news from Dr. Anthony