TTTE MENTAL DISORDERS ONLINE

6. květen 2019 od 20:00 hodin

Co když lidé, kteří říkají, že slyší hlasy, je doopravdy slyší? Hlasy entit!

Co když celá řada tak zvaných mentálních poruch byla způsobena extrémním vědomím si entit a nedostatku vzdělání a podpory v této oblasti?

Co když můžete lépe zvládnout to, co tato realita nazývá mentálními poruchami pomocí nástrojů TTTE® and Access Consciousness™?

V tomto tréninku se budeme podrobně zabývat tím, kde vědomí si entit a psychologické poruchy byly chybně identifikovány a nesprávně aplikovány.

Pojďme se vzdělávat, ne léčit!

PŘEDPOKLADY: žádné

 __________________________________________________________________________________________________

May 6th @ 8pm CET (click here for your local time)

This call will have Czech Translation

What if people who say they hear voices are actually hearing voices? The voices of spirits!

What if a large array of so called ‘mental disorders’ were due to an extreme awareness of entities and a lack of education and empowerment in this area?

What if you could more easily handle what this reality calls mental disorders with the tools of TTTE® and Access Consciousness™?

This class will delve into where awareness of entities and psychological disorders are misidentified and misapplied.

Let’s educate, not medicate!

PREREQUISITES: None!

Close

Sign up for the latest news from Dr. Anthony