TTTE: WALK INS ONLINE - CZECH REPUBLIC

8. července 2019 ve 20:00 hodin (Your Time & Date)

Věděli jste, že je pro tělo běžnější mít několik "walk-inů", než nemít žádné? Ano, téma walk-inů zůstává jednou z nejdynamičtějších, avšak matoucích oblastí s entitami.

Walk-ini trénink bude výzvou pro Vaše pojetí sama sebe a pomůže Vám objasnit, kým skutečně jsme. Pojďme se společně ponořit do jedné z nejúžasnějších oblastí, která může pro lidi vytvořit tolik jasnosti a jednoduchosti.

Jaké by to bylo, pokud byste si po odčištění walk-inů mohli vybírat sebevědomě a snadno?

CENA: $ 150 USD s globálními cenami ( Česká republika - 80% z globálních cen)

KDE: Online přes ZOOM

PŘEDPOKLADY: žádné, pouze Vaše zvědavost :-)

_________________________________________________________________________________________________

July 8th, 2019 @ 2pm EST / 8pm CEST (Your Time & Date)

Did you know that it is more common for a body to have multiple ‘walk ins’ than to have none? Yes, ‘walk ins’ remain one of the most dynamic yet confusing area’s with entities.

The Walk In’s class will challenge your concept of self and assist you to have clarity of who we really are. Dive into one of the most amazing areas that can create so much clarity and ease for people.

What if by clearing walk ins you could choose confidently and easily?

COST: $150 USD (Country Pricing Available)

WHERE: Online Zoom Video

PREREQUISITES: None - Just your curiosity.

Close

Sign up for the latest news from Dr. Anthony