TTTE THE BEGINNING - PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Talk To The Entities: úvodní trénink s Dr. Anthony Mattis

12. a 13. říjen 2019, Praha, Česká Republika

Co když vědomí entit je potencí a darem?

Toužíte po tom naučit se zvládat práci s entitami a energiemi, kterých jste si vědomi nebo o kterých předstíráte, že si jich nejste vědomi? Jaké by to bylo překonat skutečně strach a odpor proti vědomí si entit?

Přidejte se k nám na trénink Talk To The Entities: úvodní trénink, kde se naučíte, jak rozvíjet své vlastní vědomí a změníte způsob, jakým nahlížíte a pracujete se světem entit.

Používáním nástrojů a procesů Access Consciousness® získáte větší jasnost s magií a jednoduchostí, jakou svět entit může doopravdy být a současně se zbavíte těžkostí a odporu, který jste možná měli ohledně vědomí si entit.

Co když entity jsou všude kolem nás a je přirozené a normální je vidět, vnímat je, cítit je a dokonce s nimi komunikovat?

Předpoklady: Trénink Acces Bars s jakýmkoliv celosvětově certifikovaným facilitátorem & Talk to the Entities Intro nebo Speciální trénink

__________________________________________________________________________________________

October 12th & 13th, 2019 

What if entity awareness is a potency and gift?

Do you desire to learn how to handle and work with all the entities and energies you are aware of or pretending not to be aware of? And what about getting over all fear and resistance to entity awareness, for real!?

Join us for Talk To The Entities Beginning where you will learn how to develop your own awareness and change the way you see and work with the spirit world.

Using the tools and processes of Access Consciousness® you will gain greater clarity with the magic and ease the spirit world can truly be while simultaneously getting rid of all difficulty and reaction you may have to entity awareness.

What if entities are all around us and it is natural and normal to see them, perceive them, sense them and even communicate with them?

Prerequisites: Access Bars Class with any Access Consciousness Certified Bars Facilitator worldwide & a TTTE Intro or Specialty class.

 

Close

Sign up for the latest news from Dr. Anthony